Általános tudnivalók, feltételek

JOGFENNTARTÁS
A honlapon szereplő képek, leírások, egyéb megjelenések a Gyerekülés Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, ezeknek bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a cég ügyvezetője által aláírt hozzájárulással valósulhat meg.

A TERMÉKEK
A honlapról való eladás/termékválasztás telefonon vagy emailen elektronikus úton történik, Interneten keresztül a http://www.kisbaba.hu emailcímen.
A honlapon kizárólag gyári csomagolású új termékek kerülnek értékesítésre.
A kiválasztott termékek fő jellemzőit a megjelenített képek melletti leírás tartalmazza.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amelytartalmazza az Általános Forgalmi Adót is (bruttó ár).

GARANCIA, SZAVATOSSÁG 
Az eladó az általa eladott árukra a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2 év szavatossági időt vállal. A vevő hibás teljesítés esetén az észlelést követően haladéktalanul jelezze a hibát (e-mail, telefon), illetve közölje szavatossági igényét.
A fogyasztói kifogás megtételének helye a mindenkori telephely címén történik.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.
Az eladó a megvásárolt termékeket a garanciaidőn belül –bizonyítottan megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett való meghibásodás esetén- egy az adott termékkel megegyező kategóriájú termékre cseréli ki.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA ONLINE RENDELÉS ESETÉN
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a vásárlót internetes vásárlás esetén. A vevő jogosult a megrendelést követő 14 naptári napon belül a vásárlástól elállni, bárminemű indoklás nélkül illetve a korábban megrendelt terméket más típusúra cserélni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a honlapon szereplő telefonszámon. Ebben az esetben a vevőt terheli a visszaküldés költsége.

RENDELÉS, ÁRUÁTVÉTEL, SZÁLLÍTÁS, FIZETÉS
A honlapról kiválasztott termék/termékek megrendelése e-mailen vagy  telefonon is leadható.
A honlapról való rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen szabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és annak vételi árával.
Az áruátvétel személyesen a mindenkori telephelyen történik, ahol az árut megtekintheti, kipróbálhatja és további információt kérhet a termékekre vonatkozóan.
Postai illetve futárszolgálati kiszállítás esetén vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagban lévő terméket/termékeket tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az utánvételi elismervényt aláírni, ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
A termékek ellenértékének kiegyenlítése helyszíni (telephelyi) átvétel esetén készpénzben történik, postai/futárszolgálati utánvételes kiszállítás esetén szintén készpénzben a szállító cég alkalmazottjának.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
A honlapról való megrendelés/vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A honlap tulajdonosa semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
  2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a megrendelést.
  3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  4. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  5. A honlap nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a honlaphoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
  6. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
  7. A honlap üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
  8. A honlap üzemeltetője bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, szállítási határidőt. A változás a honlapon történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
  9. A honlap üzemeltetője bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait vagy a honlap egyéb tartalmát, ezt teheti bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a honlap üzemeltetője nem vonható felelősségre ezen cselekedete miatt. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás on-line megtalálható a honlapon.


SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A megrendelők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.
Az eladó a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szavatossági időtartamig tárolja, de az adatokat semmilyen módon nem jogosult ezen időtartamon túl megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek bármikor is átadni.


Szondi Attila
ügyvezető
Gyerekülés Kft.
+36-30-595-0055
kid@kid.hu